Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetske stranice www.zna.hr

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Pristupom internetskoj stranici www.zna.hr prihvaćate Uvjete korištenja sadržaja internetskog ulaza www.zna.hr.

ZNA zadržava pravo promijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja bez najave.

Svaka promjena ili dopuna Uvjeta korištenja primjenjuje se od dana objavljivanja.

Pravo korištenja

Posjetitelji internetske stranice www.zna.hr imaju pravo uvida u objavljeni sadržaj te stranice putem svojih internetskih pretraživača samo za osobno informiranje.

Posjetitelji internetske stranice www.zna.hr nemaju pravo ni na koji način preuzimati, raspačavati, ustupati na uporabu trećima, pohranjivati u elektroničkom ili drugom obliku ni javno ili za poslovne namjene objavljivati dijelove ili cjelinu sadržaja internetske stranice www.zna.hr, niti se koristiti programskim rješenjima, oblikom i obilježjima njihova sadržaja bez izričita pisana pristanka ZNA.

Točnost sadržaja

Sadržaj internetske stranice www.zna.hr izrađen je sukladno profesionalnim novinarskim i tehničkim standardima.

 ZNA nije odgovorna za izravne ili neizravne posljedice uporabe tog sadržaja.

Zaštita autorskog i srodnih prava

Internetska stranica www.zna.hr, njen sadržaj, grafička i tehnička rješenja zaštićeni su nakladničkim i autorskim pravom (copyrightom).

Informativni sadržaj internetske stranice www.zna.hr tvori, uz ostalo, izbor informacija iz ZNA baze podataka. Baza podataka je vlasništvo ZNA, te je u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (NN 167/2003.) zaštićena kao samostalno autorsko djelo.

Dio informativnog sadržaja internetske stranice www.zna.hr tvori informacije koje su intelektualno vlasništvo ZNA poslovnih partnera.

Internetska stranica www.zna.hr sadrži zaštićene žigove i nazive tvrtaka, uključivo i žig i naziv Zagrebačka novinska agencija i ZNA. Zaštićeni žigovi i nazivi tvrtaka ne smiju se upotrijebiti bez izričita ZNA pisana pristanka.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Internetska stranica www.zna.hr poštuju privatnost svojih posjetitelja. Podatci o posjetiteljima nisu dostupni trećoj strani osim u slučajevima propisanima zakonom.

Veze (linkovi) na druge internetske stranice

Neke od veza na internetskoj stranici www.zna.hr vode na internetske stranice i servise drugih izvora informiranja. ZNA ni na koji način ne odgovara za sadržaj tih stranica i servisa.