Urbani vrtovi u Svetoj Klari

Zagreb,21.04.2015.,- u postojeæem gradskom vrtu u naselju Sveta Klara, zamjenica gradonaèelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, zajedno s predstavnicima prijatelja Projekta – Zagrebaèke pivovare, Peveca i Samoborke, predala je donacije i kljuèeve vrtne kuæice jednom od korisnika vrtne parcele. Grad Zagreb je u travnju 2013. pokrenuo projekt Gradski vrtovi u okviru kojeg je do sada otvoreno deset vrtova u osam zagrebaèkih naselja. Paralelno s ovim Projektom, Grad je, u suradnji s 24 sata i Radijom Kaj, pokrenuo i projekt Urbani vrtovi kroz koji se, uz donacije sponzora, ureðuju zajednièki dijelovi vrtova kako bi se graðanima osigurali što bolji uvjeti za uzgajanje povræa i druženje. Na slici Luka Nižetiæ, Marija Husar, Marija Boriæ

Leave a Reply