Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor obiša

Zagreb,22.04.2015.,- Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor obišao je nekoliko lokacija u Gradu Zagrebu. Kosor je obišao lokaciju na križanju Ulica Savska – Vodnikova – Jukiæeva. Nastavno na prigovore stanara tog dijela grada na buku i podrhtavanje tla uslijed prolaska tramvaja, predsjednik je posjetio stanare zgrade u Savskoj cesti 10. Nakon Savske na redu je bio obilazak lokacija na podruèju Mjesnog odbora Ježdovec. Predsjedniku Gradske skupštine Grada Zagreba u obilasku se pridružio Ivica Živkoviæ, predsjednik Mjesnog odbora Ježdovec.
I na kraju uslijedio je obilazak lokacija na podruèju Mjesnog odbora Botinec.
Predsjedniku Gradske skupštine Grada Zagreba u obilasku se pridružio Ivan Èeh, predsjednik Mjesnog odbora Botinec.

Leave a Reply