Otvorenje teretnog parkirališta Robnih terminala Zagreb

Zagreb,22.09.2014., a vanjskom teretnom parkiralištu Robnih terminala Zagreb, Jankomir 25, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić otvorio je prvo gradsko parkiralište za teretna vozila sa sustavom naplate i kontrolom pristupa. Cilj takvog parkirališta je postepeno smanjiti ulazak teretnih vozila u uži centar grada u okviru provedbe Prometne studije Grada Zagreba.
Na slici: Krunoslav Gašparić i Milan Bandić

Leave a Reply