Odana poèast stradalima u raketiranju Zagreba prije 20 godina

Zagreb, 2.5.2015 – gradonaèelnik Milan Bandiæ sa suradnicima i èlanovima Udruge hrvatskih civilnih žrtava Grada Zagreba i Zagrebaèke županije, položio su vijence ispred Spomen ploèe u poèast stradalim civilima prilikom raketiranja Zagreba prije 20 godina. Nakon toga obišli su Memorijalni centar granatiranja Zagreba 1991/1995 u Petriæevoj ulici.

Leave a Reply