Impressum

NOVINARSKI PORTAL ZNA.HR

GLAVNO UREDNIŠTVO

Redakcija
E-mail  znaagencija@gmail.com
Telefon: 01/3773 – 985

Adresa: Ivana Trnskog 13, Zagreb

Izdavač
Zagrebačka novinska udruga-ZNA

Glavna urednica
Inga Ćužić

ingacuzic@gmail.com

 

Novinari/suradnici:

Darko Benaković, Žarko Diminić, Apolonija Ćužić, Ivan Ćužić, Toma Šimunović

Kolumnisti: 

Krešimir Butković, Marina Bolanča Radunović

Leave a Reply