Bandiæ obilježio poèetak gradnje novih fontana

Zagreb,01.02.2016.- gradonaèelnik Milan Bandiæ obilježio je poèetak
radova II. faze ureðenja prostora i izgradnju fontana uz ulicu Hrvatske bratske zajednice.
Foto Mario ÆUŽIÆ/ZNA.HR

Leave a Reply