TOMAŠEVIĆ: Odluka o Upravi i Nadzornom odboru Holdinga sukladna zakonu

TOMAŠEVIĆ: Odluka o Upravi i Nadzornom odboru Holdinga sukladna zakonu

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević priopćio je u srijedu kako je donošenje odluke o novoj Upravi i Nadzornom odboru Zagrebačkog holdinga bila pravno valjana odluka te sukladna Zakonu o lokalnoj i područjoj samoupravi i Zakonu o trgovačkim društvima.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, potvrdila je u utorak njena predsjednica Nataša Novaković, koja je naglasila da je predmet otvoren zbog moguće povrede Članka 15. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (ZSSI), odnosno imenovanja suprotno proceduri u Zagrebačkom holdingu.

Tomašević navodi kako je odluka već upisana u registar Trgovčkog suda.

“U pogledu najavljenog pokretanja postupka ispred Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog navodnog kršenja procedure, ocijenili smo da je stanje u Zagrebačkom holdingu zahtijevalo neodgodivo djelovanje, te smo odluku donijeli sukladno važećim zakonima i dosadašnjoj uvriježenoj praksi. Ovdje treba istaknuti i dodatnu okolnost da u trenutku dok predstavničko tijelo nije konstituirano niti ne može dati prijedlog članova uprava i nadzornih odbora”, navodi se u Tomaševićevu priopćenju.

Ured gradonačelnika također podsjeća Povjerenstvo na očitovanje iz 2013. godine u kojem se navodi “da u slučajevima u kojima dolazi do kolizije odredbe članka 15. stavka 2. ZSSI-a i odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (ZLPS) primjenjuje se, prema načelu lex posterior derogat legi priori, odredba onoga zakona koji je kasnije stupio na snagu, odnosno odredba članka 48. ZLPS-a”.

Na temelju tog članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imenuje i razrješava predstavnike jedinica lokalne samouprave u tijelima trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu.

“Smatramo kako je to smisao tog stajališta Povjerenstva, koje kaže da u slučaju kolizije dvaju zakona prednost ima zakon koji je kasnije donesen. Isto stajalište sadržano je u izvješću Povjerenstva za 2013. godinu koje je usvojio Hrvatski sabor”, navodi iz Ureda gradonačelnika.

Dodaju da ukoliko Povjerenstvo ipak utvrdi da je Tomašević prekršio ZSSI da će iskoristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju jer smatra da je članak 15. stavak 2. Zakona protivan ZLPS-u koji jasno definira ovlast gradonačelnika da imenuje predstavnike trgovačkih društava u vlasništvu grada koji donose odluke o članovima uprava i nadzornih odbora tih trgovačkih društava.

“Zakon o lokalnoj, regionalnoj upravi i samoupravi jasno dozvoljava gradonačelniku koji je ostvario izravno demokratski mandat da imenuje članove uprava i nadzornih odbora da bi osigurao građanima da usluge koje pružaju ta društva budu kvalitetnije i ekonomičnije”, zaključuje se u priopćenju.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply