ZAGREBAČKI HOLDING: Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor

ZAGREBAČKI HOLDING: Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor

Na današnjoj sjednici Skupština ZGH razriješila je dosadašnji Nadzorni odbor i Upravu Zagrebačkog
Holdinga te imenovala Nadzorni odbor u djelomičnom sastavu od tri člana, predsjednice NO Suzane
Brenko i članova NO Ratka Bajakića i Damira Topića. Imenovan je i djelomični sastav Uprave Holdinga
od dva člana, predsjednik Uprave Nikole Vukovića i član Uprave Ante Samodol. Na javnim natječajima
koji će biti raspisani u najkraćem mogućem roku birat će se preostala tri člana Uprave te preostali
članovi Nadzornog odbora.
Zagrebački holding d.o.o. i ovisna društva su, prema revidiranom konsolidiranom izvješću u 2020.
godini, prvi put u posljednjih sedam godina iskazala ukupni sveobuhvatni gubitak od 305 milijuna
kuna. S obzirom na zatečeno stanje potrebno je hitno i neodgodivo djelovanje kako bi se što prije
počelo s restrukturiranjem. Neposredni zadaci nove Uprave su analiza postojećeg stanja,
refinanciranje kratkoročnih obveza, kontrola i zaustavljanje nepotrebnih troškova te izrada podloga
za restrukturiranje Holdinga.

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply