Tomislav Stojak: Mi smo zastupnici koji slušamo Zagrepčane, a Gradska skupština je ključ za bolji Zagreb u budućnosti.

Tomislav Stojak: Mi smo zastupnici koji slušamo Zagrepčane, a Gradska skupština je ključ za bolji Zagreb u budućnosti.

Na Zagrebačkom velesajmu Nezavisna lista Tomislav Stojak predala Gradskom izbornom povjerenstvu Zagreba listu kandidata i kandidatkinja s kojom izlazi na izbore za Gradsku skupštinu Grada Zagreba.
Listu su predali nositelj i prvi na listi Tomislav Stojak, te drugi kandidat s liste Vladimir Andrić, gradski zastupnici i u dosadašnjem mandatu Gradske skupštine.

– Mi smo i do sada bili zastupnici koji su u svom radu slušali isključivo Zagrepčane! Jedini smisao bavljenja politikom je pomagati sugrađanima u rješavanju njihovih problema, donošenjem kvalitetnih i argumentiranih odluka u Gradskoj skupštini. Kolega Vlado Andrić i ja i do sada smo kao gradski zastupnici isključivo tako radili i želimo takvu, argumentiranu i pristojnu građansku politiku, zastupati i nadalje u Gradskoj skupštini,- istaknuo je nositelj Nezavisne liste Tomislav Stojak u svojoj izjavi, te dodao: – Nakon izbora, kako god oni završili i tko god od kandidata za gradonačelnika pobijedio na njima, ključ kvalitetnijeg i boljeg života građana Zagreba leži u Gradskoj skupštini jer se u njoj donose najbitnije odluke. Niti jedan od gradonačelničkih kandidata nije do sada pokazao da zbilja razumije potrebe našeg grada i građana, tako da kroz mandate koje ćemo osvojiti na izborima za Gradsku skupštinu želimo utjecati na kvalitetu odluka koje će se predlagati i usvajati u njoj. Iduće razdoblje u Zagrebu će biti izuzetno teško s obzirom na stanje u kojem je dosadašnja vlast ostavila naš grad i svojim argumentiranim istupima i prijedlozima želimo omogućiti kvalitetniji život svih građana Zagreba.

Vladimir Andrić, također dosadašnji gradski zastupnik i drugi na listi Nezavisne liste Tomislav Stojak za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, istaknuo je jedan od projekata za koje će se NLTS zalagati u budućem radu u Gradskoj skupštini.

– Osim kvalitetnijeg i boljeg obrazovanja, kulture, sporta i suradnje s obrtnicima i poduzetnicima na razvoju Zagreba, u Gradskoj skupštini predložit ćemo promjenu mjesne samouprave u našem gradu. Zalagat ćemo se za smanjenje broja mjesnih odbora i gradskih četvrti, ali na način da ih se ojača u budućnosti davanjem većih ovlasti, da oni u određuju koji će se projekti na njihovom području planirati i raditi, da se u kvartovima odlučuje o stvarnim potrebama građana, a ne negdje u uredu gradonačelnika.

Na listi Nezavisne liste Tomislav Stojak za Gradsku skupštinu nalaze se, uz Tomislava Stojaka i Vladimira Andrića, i ljudi koji su i do sada bili aktivni u zagrebačkoj politici na razini mjesnih odbora i gradskih četvrti, koji su i do sada radili isključivo u interesu svojih susjeda i sugrađana, a to je jedini način da politika bude ono što mora biti – uslužni servis građanima Zagreba, da predlaže i donosi odluke koje podižu kvalitetu života svih građana Zagreba!

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply