Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke

U organizaciji Grada Zagreba u dječjem parku i na tržnici Kvatrić počelo obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke prigodnim uređenjem parka narcisama, besplatnim mamografskim pregledima te podjelom narcisa Zagrepčankama.

Cilj kampanje #BudiNARCISa jest potaknuti što više žena na besplatne mamografske preglede u sklopu Programa preventivne mobilne mamografije Grada Zagreba.

“Zagreb je još 2004. godine započeo s provedbom Programa preventivne mobilne mamografije. Svake godine pregleda se oko 2.000 žena, a od početka Programa preventivne mobilne mamografije pregledano je oko 50.000 žena, od kojih je 40 posto  zahvaljujući ovom Programu prvi put obavilo mamografski pregled”, kazala je Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba.

Program preventivne mobilne mamografije namijenjen je ženama u dobi od 40 do 49 godina te ženama starijim od 69 godina, svima ženama koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.

Za besplatni pregled nije potrebna liječnička uputnica, nego se na mamografski pregled mogu rezervirati od danas na brojeve telefona 01/4696 309 ili 01/4696 347 svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

Prema podacima HZJZ-a, u 2019. godini pojavnost raka dojke na razini cijele Hrvatske iznosila je 2.845, a u Zagrebu 732 što rak dojke čini jednim od vodećih sijela raka u žena po učestalosti i smrtnosti.

„Znanstveno je dokazano da redoviti mamografski pregledi, svake jedne do dvije godine, mogu prevenirati 17 posto svih smrti od raka dojke kod žena u dobi od 40 do 49 godina te 30 posti smrti kod žena starijih od 50 godina. Kada se rak dijagnosticira u ranom stadiju, petogodišnje preživljavanje je u 96 posto slučajeva, a kod proširene bolesti samo u 21 posto”, istaknula je Melita Jelavić, voditeljica Odjela za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Tekst: HINA

Foto: HINA/ Edvard ŠUŠAK

Leave a Reply