Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina

Grad Zagreb je danas, 8. veljače objavio Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu, a u svrhu pomoći građanima kojima je nekretnina (stan ili obiteljska kuća) oštećena
u potresu Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove. Javni poziv traje do 10. ožujka 2021.
Naime, Grad Zagreb je već objavio Javni poziv za dodjelu novčane pomoći do 50 000 kuna, a na koji je zaprimljeno 450 zahtjeva, dok ih je 254 udovoljilo uvjetima Javnog poziva.
Kako bi se pomoglo sugrađanima, a na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, izmijenjeni su kriteriji kako bi sugrađani koji su zbog nedostatka određene dokumentacije na prvome Javnom pozivu odbijeni, sada mogli ostvariti novčanu pomoć.

– Javni poziv koji je danas objavljen traje do 10. ožujka, ovog puta kriteriji za dodijelu sredstava nešto pojednostavljen. Što znači da svi oni koji su odbijeni u prvom krugu dodjele pomoći. jer nisu mogli dokazati vlasništvo. Sada će biti dovoljno da podnesu dokumente kao što je darovni ugovor, ili ugovor o nasljeđivanju kojima dokazuju da je nekretnina u njihovom vlasništvu. Isto tako nekretnina treba imati isti status kao što je imala kada je prvi puta objavljen Javni poziv.- rekla je Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Podnositelji zahtjeva koji su podnijeli Zahtjev na temelju ranije objavljenog Javnog poziva od 20. srpnja 2020., a novčana pomoć im nije dodijeljena, mogu podnijeti zahtjev na ovaj javni poziv i ne trebaju prilagati dokumentaciju koja je priložena uz  raniji zahtjev. Potrebno je dostaviti izjavu da nije došlo do promjene podataka, kao i dokumentaciju koja nije bila priložena uz raniji zahtjev, a o čemu su podnositelji obaviješteni.
Ukoliko je razlog neodobravanja novčane pomoći bio nemogućnost dokazivanja vlasništva izvatkom iz zemljišne knjige jer isto nije provedeno u zemljišnim knjigama, sukladno ovom javnom pozivu moguće je dostaviti kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju ili drugo.
Novčana pomoć dodjeljivat će se građanima do iznosa od 50.000,00 kuna uz uvjet da:

-vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži dodjelu novčane pomoći;

-vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće), njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu (stan ili obiteljsku kuću) na području Grada Zagreba;

se radi o oštećenju iznad 30 % vrijednosti nekretnine.
Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista koja će se javno objaviti.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnica Gradske uprave najkasnije do 10. ožujka 2021.
Obrazac Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-novcane-pomoci-za-obnovu-ne/167409 i u svim pisarnicama Gradske uprave.
Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila novcanapomoc@zagreb.hr ili na telefon broj 610-1171 i 616-6096.

Leave a Reply