Sanacija klizišta na području Podgaja/Cmroka započinje danas

Sanacija klizišta na području Podgaja/Cmroka započinje danas

Kako stoji u priopćenju iz  Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, koje prenosimo u potpunosti.

Priopćenje vezano za klizište na području Podgaja/Cmroka

Obavještavamo Vas da će Grad Zagreb sutra, 4. veljače 2021. godine, započeti s radovima otklanjanja neposredne opasnosti po živote i imovinu, koja je nastala kao posljedica klizišta na česticama k.č.br.m4031/1, 4051/1, 4027/2, 4027/4, 4029, sve K.O. Šestine. Navedene aktivnosti obuhvatiti će nužne potrebne radnje kako bi se uklonili dijelovi materijala koji prijete stambenim objektima na ulici Podgaj.
Procijenjena vrijednost radova je oko 300.000, 00 kuna (bez PDV-a).
Podsjećamo, radi se o klizištu koje je nastalo kao posljedica krčenja šume i izvođenja građevinskih zemljanih radova na zemljištu k.č.br. 4027/2, 4027/4, 4029 i 4031/1 K.O. Šestine, a koji su izvedeni protivno Zakonu o gradnji, odnosno zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, a u okviru kojih
radova je izvedeno nasipavanja građevinskog otpada, zemlje i drugog materijala.
U privitku dostavljamo fotografiju s portala „Google earth“ iz 2018. godine, a na kojoj su jasno vidljivi i opsežni građevinski radovi nasipavanje materijala na predmetne čestice tijekom 2018. godine, pri čemu se jasno vide i utabani putevi kretanja strojeva prilikom nasipavanja.

Također, dostavljamo i fotografije snimljene na klizištu, na kojima se jasno vidi da se radi o miješanom materijalu zemlje, građevinskog otpada i drugog materijala.
Napominjemo i da Grad Zagreb očekuje postupanje nadležne Građevinske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske , koja bi trebala utvrditi točan obuhvat protupravno izvedenih radova i naložiti vlasnicima zemljišta potrebne aktivnosti radi uklanjanje nezakonito izvedenih radova odnosno radi otklanjanja posljedica koje su istima izazvane, jer se jedino na takav način može spriječiti novo aktiviranje klizišta odnosno spriječiti novo nasipavanje materijala od strane vlasnika zemljišta.

Foto: Zagreb.hr

Leave a Reply