ČISTOĆA: Apel građanima o korištenju smeđih spremnika

ČISTOĆA: Apel građanima o korištenju smeđih spremnika

U zadnje vrijeme primijećena je veće količine raznog nepripadajućeg otpada u smeđim spremnicima za biootpad. Ovim putem pozivamo građane na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana. Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena.

U smeđe spremnike, svoj sav biootpad odlažite u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir, također možete biootpad odložiti direktno u spremnik. Važno je da biootpad ne odlažete u plastičnim vrećicama.

U nastavku dajemo popis vrsta otpada koje se odlažu u smeđi spremnik.

U smeđe spremnike treba odlagati:

·         kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,

·         vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),

·         male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

U smeđe spremnike ne smije se odlagati:

·         ostaci termički obrađene hrane,

·         meso, riba, kosti, koža,

·         mliječni proizvodi, ulja i masti,

·         pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,

·         obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i dr.

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, proizvodimo korisni kompost za zelene površine, smanjujemo količine otpada na odlagalištu, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš.

Foto: Inga ĆUŽIĆ

Leave a Reply