ČISTOĆA: Započelo je čipiranje spremnika za miješani komunalni otpad

ČISTOĆA: Započelo je čipiranje spremnika za miješani komunalni otpad

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća započela je terensku akciju označavanja svih spremnika za miješani komunalni otpad s UHF RFID (ultra-high frequency radio frequency identification) naljepnicama, u svrhu uspostave digitalne evidencije preuzimanja otpada. Naljepnica sadrži radiofrekventni čip koji će prilikom pražnjenja evidentirati spremnik povezan s obračunskim mjestom i vrijeme pražnjenja spremnika.

Svi spremnici za miješani komunalni otpad na području grada Zagreba bit će označeni, a to će naši radnici obavljati na dan odvoza miješanog komunalnog otpada postupno po programima odvoza.

Molimo građane da na dan odvoza miiešanog komunalnog otpada ostave spremnike za miješani komunalni otpad na ulici, dok naši radnici ne prođu i dodijele naljepnicu. Ukoliko do kraja dana spremnik nije označen naljepnicom molimo da spremnik vrate natrag na za to predviđeno mjesto (dvorište, smetlarnik i dr.), a označavanje će biti učinjeno u nekom od sljedećih rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada. Naljepnica će biti znak da je čipiranje obavljeno.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu obveza je temeljena na Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom Vlade RH, uz donošenje novog cjenika javne usluge. Svako kućanstvo plaćat će fiksni dio računa, a ostali dio računa ovisit će o broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. Ukoliko će se građani odgovorno ponašati i odvajati otpad, miješanog komunalnog otpada trebalo bi biti značajno manje.

Leave a Reply