Za školovanje vrhunskih športaša 800.000 kuna

Za školovanje vrhunskih športaša 800.000 kuna

Središnji državni ured za šport raspisao je Natječaj za dodjelu subvencije školarine u svrhu poticanja stjecanja stručnih kvalifikacija vrhunskih športaša za akademsku i školsku godinu 2019./2020. Na Natječaj, koji je otvoren do 27. rujna, mogu se prijaviti svi bivši i sadašnji vrhunski športaši za subvencioniranje školarina na visokim stručnim i sveučilišnim studijima te ustanovama za formalno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

“Na ovaj način Središnji državni ured za šport potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih športaša, ali i obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje kroz povećan broj osoba sa stručnom kvalifikacijom u području športa. Ovi ciljevi definirani su i nedavno usvojenim Nacionalnim programom športa 2019. – 2026. te se ovim Natječajem provode ciljevi 3.1.2. Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša i 5.3.2. Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu”, stoji u objavi koju su iz SDUŠ-a uputili Hini i u kojoj se ističe da na ovaj način Središnji državni ured za šport osigurava materijalne uvjete obrazovanja u tijeku i nakon športske karijere s ciljem poticanja dual-karijere, ali istovremeno i skrbi o školovanju stručnog kadra u športu, pogotovo u športovima u kojima ga nedostaje.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply