Međunarodni eksperti pozitivno evaluirali Školu za život

Međunarodni eksperti pozitivno evaluirali Školu za život

Međunarodni eksperti pozitivno su evaluirali Školu za život te dali nekoliko preporuka, priopćilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO).

U sklopu The Structural Reform Support Service projekta u suradnji Europske komisije, British Councila i Ministarstva znanosti i obrazovanja, međunarodni  eksperti  u području obrazovanja Claire Sinnema (Novi Zeland), Graeme Aitken (Novi Zeland), Mark Priestley (Ujedinjeno Kraljevstvo) te Aileen Ireland (Ujedinjeno Kraljevstvo) provodili su u razdoblju od listopada 2018. do veljače 2019. evaluaciju eksperimentalne faze kurikularne reforme Škola za život putem anketa i fokus grupa.

Eksperimentalna faza provodi se u 74 škole diljem Hrvatske, a u anketnom istraživanju sudjelovalo je 1047 učitelja i ravnatelja te 1335 roditelja.

Među ključnim nalascima evaluacije MZO ističe da su novi kurikuli u velikoj mjeri prihvaćeni jer 85 posto ravnatelja i učitelja te 76 posto roditelja potpuno ili većinom podupiru nove kurikul, dok ih ne podupire samo 5 posto roditelja.

U evaluaciji se ističe i to da svi dionici razumiju novi način rada i veću usmjerenost na ishode učenja, pri čemu je 81 posto učitelja i ravnatelja navelo da razumiju što su ishodi učenja koji se uvode u sklopu reforme, a 74 posto ih već koristi u praksi, dok ih 84 posto namjerava koristiti u budućnosti.

Osim toga, promijenile su se i metode poučavanja te se naglasak stavlja na rješavanje problema i stjecanje vještina samostalnog učenja, a metode poučavanja s naglaskom na rješavanje problema već sada  koristi 69 posto učitelja, a učiti kako učiti njih 59 posto.

Prema evaluaciji, u budućnosti metode rješavanja problema i učiti kako učiti planira koristiti 83 posto učitelja što govori da su učitelji i ravnatelji motivirani naučiti nove pristupe učenju i poučavanju, a promjene pozitivnima vide i roditelji, jer 73 posto roditelja smatra da je novi kurikul bolji od dosadašnjih, a 77 posto roditelja za nove kurikule kaže da su zanimljivi.

Od međupredmetnih tema, dodaje se u priopćenju, učitelji i ravnatelji na prvo mjesto, po važnosti u provedbi, rangiraju građanski odgoj, a IKT i poduzetništvo rangiraju najniže.

Više od dvije trećine učitelja navelo je da su znatno ili umjereno izmijenili korištena nastava sredstva i korištene aktivnosti u nastavi.

Eksperti preporučuju da još treba osigurati nastavak značajnih ulaganja u edukaciju učitelja što će dugoročno osigurati uspjeh reforme.

“Ključni dijelovi promjene u reformi moraju i dalje biti promjena fokusa od poučavanja na učenje, promjena fokusa procesa učenja sa sadržaja na razvijanje kompetencija i rješavanje problema te aktivno uključivanje učenika u nastavu, promjena pristupa poučavanja s naglaskom na pomoć učenicima naučiti kako učiti”, navodi MZO preporuke eksperata.

Eksperti također preporučuju kako će “za shvaćanje kurikula i uvođenje svih promjena biti potrebno vrijeme da bi nove ideje zaživjele u praksi, a za to će biti ključna stručna podrška u provedbi reforme”.

Eksperti naglašavaju i kako su mnogi učitelji komentirali da su im virtualne učionice oduzimale puno vremena i uvelike pridonijele njihovom radnom opterećenju.

MZO navodi kako po preporuci eksperata treba nastaviti pratiti i provoditi evaluacije, i putem opažanja u razredu.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply