GRADSKA SKUPŠTINA: Točka o Osnivanju sportskog Holdinga, povučena s dnevnog reda

GRADSKA SKUPŠTINA: Točka o Osnivanju sportskog Holdinga, povučena  s dnevnog reda

Na 20. sjednici Gradske skupštine nalazi se 48. točaka dnevnog reda, s time da je 14. točka dnevnog reda Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza, povučena s dnevnog reda prije početka sjednice.

Prije glasanja o dnevnom redu gradski zastupnik Matej Mišić, tražio je da se s dnevnog reda povuče točka 16.  Prijedlog odluke o plaći, odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, većinom glasova ta točka ipak ostaje na dnevnom redu i sto kao i točka 33. koja se odnosi na Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o podmirenju razlike troškova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javnih prometnih površina u gradskim četvrtima na području Grada Zagreba u 2018., koju je zastupnik Saša Molan tražio da se povuče s dnevnog reda.

Jedna od točaka s dnevnog reda na ovoj 20. sjednici je  Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljanje  biootpada. Sporazum će biti sklopljen između Grada Zagreba, Grada Novske i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, kao u predloženom tekstu.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

 

Leave a Reply