Završetak trogodišnje kampanje protiv raka “Mi možemo. Ja mogu”

Završetak trogodišnje kampanje protiv raka “Mi možemo. Ja mogu”

Udruga Sve za nju i Koalicija udruga u zdravstvu obilježile su u četvrtak završetak trogodišnje kampanje “Mi možemo. Ja mogu”, kojoj je bio cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti donošenja Nacionalnog plana protiv raka, prevencije i važnosti ranog otkrivanja raka, nužnosti smanjivanja smrtnosti, te bolje i sveobuhvatnije skrbi o onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj.

Osnovna ideja kampanje bila je da svaka institucija, zajednica i pojedinac mogu pridonijeti smanjivanju broja oboljelih i umrlih od raka.

“Mi ne možemo izmjeriti učinjeno ali prema javnim kampanjama na koje su dolazili građani vjerujemo da smo značajan broj pojedinaca potakli na razmišljanje što sami mogu učiniti kako bismo kao zajednica pokušali smanjiti teret koji rak kao javnozdravstveni i ekonomski problem donosi Hrvatskoj”, kazala je Ljiljana Vukota iz udruge Sve za nju.

Krajnji cilj kampanje bio je donošenje Nacionalnog plana, u čiji su izradu bile uključene i civilne udruge, koje će i dalje biti potpora i suradnik u njegovoj implementaciji. Plan je sada u javnoj raspravi a trebao bi biti usvojen iduće godine.

“Nacionalni plan treba donijeti kako bismo u segmentu liječenja imali bolje ishode, jer za neka sijela raka u Hrvatskoj imamo sve na raspolaganju što postoji i u svijetu, a rezultati su nam katastrofalni što se tiče smrtnosti”, kaže Vukota.

Porast preživljenja od raka, ali i dalje sve više oboljelih i umrlih

To treba urediti, donijeti onkološku mrežu, postupnike, poraditi na kvaliteti života i potpornog liječenja bolesnika, jer zanemarujemo koliko kvaliteta života može utjecati na učinak liječenja i smanjenje smrtnosti, dodala je.

Zamjenik predsjednika Povjerenstva za Nacionalni plan protiv raka Stjepko Pleština istaknuo je da u Hrvatskoj zadnjih godina bilježimo porast preživljenja od raka, ali i dalje imamo sve više oboljelih i umrlih.

Cilj je plana da se definira cijeli postupak – od prevencije i liječenja do rehabilitacije, kako bi pacijent znao točno kamo će ići, što će i u kojem vremenu dobiti, kazao je Pleština. Međutim, ništa se neće postići  ako odaziv na preventivne programe protiv raka ostane loš kao dosad, upozorio je.

Potpredsjednik saborskog Odbora za zdravstvo Ivan Čelić rekao je kako će i saborski zastupnici, njih 20-ak koliko ih je trenutno uključeno u neformalnu skupinu zastupnika protiv raka, svojim djelovanjem pokušati pridonijeti borbi protiv raka.

Na čelu skupine je bivši ministar zdravstva Siniša Varga iz SDP-a, kako bi se pokazalo da pitanje raka nije političko već nacionalno pitanje, rekao je Čelić.

Tekst: HINA

Foto: HINA/ Zvonimir KUHTIĆ

Leave a Reply