GRAD ZAGREB: Plan gospodarenja otpadom

GRAD ZAGREB: Plan gospodarenja otpadom

Vezano uz brojne upite medija nakon što Gradska skupština Grada Zagreba na jučerašnjoj sjednici nije prihvatila prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018 – 2023., a zbog interesa javnosti navodimo slijedeće:

Najvažnija točka jučerašnje sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba bila je Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

To je temeljni dokument koji predstavlja bazu za uspostavu učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom koji zadovoljava ekološke standarde te europske i nacionalne direktive.

Prijedlog Plana što ga je predložila Gradska uprava napisan je u skladu sa zakonskim propisima pa je kao takav dobio potrebnu suglasnost i mišljenja od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom,  pozitivno mišljenje o provedenom postupku strateške procjene i pozitivno mišljenje o prihvatljivosti plana na ekološku mrežu.

S obzirom na burnu raspravu koja se vodila u Gradskoj skupštini, a uglavnom je bila usmjerena na dvije predložene lokacije i to lokaciju Obreščice u Brezovici – za izgradnju postrojenja za obradu biootpada te lokacije na Kostanjeku u Podsusedu – za uspostavu reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u svrhu sanacije klizišta, oko čega nije postignut konsenzus, niti koalicijskih partnera (HDZ i Neovisni za Hrvatsku) niti zastupnika oporbe, gradonačelnik je predložio i alternativno rješenje, odnosno da se amandmanom izmijeni Plan, da se te dvije lokacije izbace kako bi Plan bio prihvaćen.

No, nažalost, iako su time eliminirane primjedbe oporbenih i koalicijskih zastupnika, oni su ostali protiv ili suzdržani tako da Plan nije prihvaćen.

Gradska uprava na čelu s Gradonačelnikom nema namjeru odustati od prilagodbe Plana da bude prihvatljiv kako koalicijskim partnerima tako i zastupnicima oporbe jer se radi o iznimno važnom dokumentu za građane Grada Zagreba koji je preduvjet za povlačenje sredstava iz Europske unije s kojima bi se sufinancirali projekti izgradnje postrojenja te druge ekološke infrastrukture koja je potrebna radi učinkovitijeg i ekološki prihvatljivijeg gospodarenja otpadom, a čija procijenjena vrijednosti prelazi 2 milijarde kuna.

Iz tog razloga Gradonačelnik je poslao poziv svim klubovima zastupnika u Gradskoj skupštini da imenuju po jednog predstavnika koji će u radnoj grupi s izrađivačima Plana i predstavnicima gradske uprave izmijeniti Plan na način da se postigne konsenzus oko njegovog prihvaćanja radi interesa građana Grada Zagreba koje treba staviti ispred političkih interesa pojedinih stranaka i pojedinaca.

 

Leave a Reply