GRADSKA SKUPŠTINA: Tematska sjednica o uspostavi sustava gospodarenjem otpadom

GRADSKA SKUPŠTINA: Tematska sjednica o uspostavi sustava gospodarenjem otpadom

U Gradskoj skupštini na tematskoj sjednici raspravljat će se o sustavu gospodarenjem otpadom sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom u Republici Hrvatskoj.

Gradske zastupnike su i danas dočekali aktivisti Zelene akcije i Udruge UZOR iz Resnika, koji su dijelili letke na kojima su njihovi zahtjevi oko zbrinjavanja otpada, kao što je: izgradnja sortirnice, modularno postrojenje, te sanacija ilegalnih odlagališta, kompostana.

Uvodnu riječ dala je Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, koja je podsjetila što je Grad Zagreb do sada napravio na ovu temu, te ono što je budući plan u zbrinjavanju otpada.

S obzirom da je Vlada 25. svibnja 2017. godine, donijela Uredbu o gospodarenju komunalnog otpada, Uredba je  stupila na snagu 1. studenog 2017. godine, dok je lokalnim samoupravama dan rok od tri mjeseca, kako bi se prilagodili donesenom Uredbom.

Tako je propisano da predstavničko tijelo lokalne samouprave mora donijeti odluku o načinu obračuna količine otpada, standardnu veličinu i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu.

Svim tim odlukama cilj je da se smanji količina mješovitog komunalnog otpada, te da se poveća stopa recikliranja i biološka obrada komunalnog otpada.

Na današnjoj tematskoj sjednici, gradski zastupnici će po prvi puta glasati elektroničkim putem.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply