Redovni godišnji servis bazena

Redovni godišnji servis bazena

Na objektima PJ Bazeni vršiti će se servisni radovi propisani „Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“

Tim je pravilnikom utvrđen opis radova koji se moraju odvijati na bazenskim kupalištima pa tako članak 11. navodi: „Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju od dva sata. Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i sa bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu  (u daljnjem tekstu: sezonska kupališta). Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu potrebno je isprati najmanje jednom tjedno ili češće, sukladno naputku proizvođača, a sezonskih bazenskih kupališta na isti način samo u vrijeme rada.“

Uz navedene zahtjeve iz Pravilnika odvijaju se slijedeći radovi:

–          U vrijeme odvijanja servisa bazenskih kupališta vrši se i generalno čišćenje popratnih prostorija (tuševi, svlačionice, toaleti, nogoperi) na način da se nakon čišćenja dezinficiraju (hiperkloriraju) stijenke prostorija tuševa, sanitarni prostori, nogoperi i oplošje bazena.

–          U isto vrijeme vrši se servis sustava za kloriranje vode, sustav za korekciju vrijednosti pH bazenske vode i redox potencijala

–          Na filterima bazena također se vrši generalni servis sa zamjenom dotrajalih dijelova te hiperkloriranje cijelog sustava u strojarnici.

–          Kompenzacijski šahtovi bazena također se prazne, čiste mehanički i kemijski te nakon toga hiperkloriraju.

Uz dio obveznih radova prema Pravilniku, u vrijeme servisa kupališta odvijaju se godišnji servisi rasvjete bazena, eventualni građevinski popravci, soboslikarski radovi i sl.

Na objektima PJ Bazeni  vršiti će se servisni radovi  kako slijedi:

SRC Šalata – radovi su počeli odmah nakon završetka klizališne sezone iza 31.03., a bazen je otvoren 29.05.2017.

Bazen Iver – 15.08. – 01.09. 2017.

Bazeni Utrina –21.08. – 03.09.2017.

Sportski park Mladost – 31.07. – 03.09. 2017.

BK Svetice –  20.07.  – 14.08.2017.

Zimsko plivalište Mladost – 31.07. – 18.08. 2017.

Dakle, riječ je o servisima unutarnjih bazena dok su vanjski bazeni na Šalati i u Sportskom parku Mladost i dalje na raspolaganju svim korisnicima tijekom cijelog ljeta baš kao i zatvoreni bazen Jelkovec.

Jednako tako, radovi su tempirani tako da se niti u jednom trenutku ne događa da su svi unutarnji bazeni zatvoreni u isto vrijeme pa su za vrijeme servisa Bazena Iver i Utrine građanima na raspolaganju Svetice i Zimsko plivalište Mladost i obrnuto, pa doista nitko od korisnika ne bi trebao biti zakinut.

U ovom razdoblju se već godinama ide s radovima jer se unutarnji bazeni moraju pripremiti za novu sezonu a u tom periodu je najmanje korisnika na unutarnjim bazenima budući da prestaju treninzi sportaša i sportskih klubova te na njima nema drugih programa.

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply