Poziv na ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja

Poziv na ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja

Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16), provodi organizirano ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa.  
 
Zahtjevu za ljetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:
a) dokaz o statusu hrvatskog branitelja (preslika iskaznice)                               
b) presliku osobne iskaznice roditelja hrvatskog branitelja
c) presliku rodnog lista za dijete/djecu
d) za djecu koja su ove školske godine završila 8. razred – preslika svjedodžbe ili potvrda škole o redovitom školovanju
 
Korisnici pomoći temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i dječjeg doplatka dostavljaju i rješenje o vrstama socijalne pomoći ili dječjem doplatku.
 
Korisnici obiteljskih paketa putem Gradskog ureda za branitelje nisu obavezni dostaviti dokumentaciju.
 
Zahtjevi za ljetovanje zaprimaju se u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, od četvrtka 08. lipnja 2017. godine do popunjenosti kapaciteta, a potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 01/6100-367 ili 01/6100-332.

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply