Tri godine rada udruge „Psi pomagači“

Tri godine rada udruge „Psi pomagači“

Prigodnim programom udruga „Psi pomagači“ obilježila je tri godine rada.

Najveće oduševljenje prisutnih izazvali su upravo psi pomagači Astra, Kaira, Rio i Šira te pripravnik Max.

Tea Selaković, predsjednica udruge Psi pomagači, Igor Gaćeša, dopredsjednik udruge Psi pomagači, koordinatorica udruge Vida Živković te certificirani timovi i edukanti udruge, također i suradnici i partneri udruge, u jednosatnom predstavljanju svoga rada upoznali su prisutne s rezultatima uključivanja pasa pomagača u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti za potrebe raznih korisnika, primjerice djece s teškoćama, djece u vrtićima, školama, osoba s invaliditetom, osoba s kroničnim bolestima, starijih osoba u domovima i slično.

„Posebno se ponosimo činjenicom da je Udruga 2016. postala član međunarodne krovne organizacije Animal Assisted Intervention International (AAII), u području terapije potpomognute životinjama (engl. Animal Assisted Therapy), prema čijim standardima i radimo jer je naš cilj da psi budu sretni onoliko koliko su i naši korisnici sretni. Najviše sam razmišljala što reći o našoj viziji za budućnost. Naime, već sad smo postigli mnogo i ostvarili suradnje koje nismo očekivali. Ono što bismo definitivno htjeli jest da naša udruga postane centar izvrsnosti, referentno mjesto za cijelu Hrvatsku kojem bi se javljali svi zainteresirani za ovo područje. Pozivam sve vlasnike pasa koji u svojem psu prepoznaju potencijal i misle da bi mogao postati pas pomagač, a oni imaju vremena za ovakav način rada, da nam se jave za dodatne informacije o edukaciji“, poručila je predsjednica udruge.

Udruga uspješno surađuje s Dječjim odjelom Knjižnice grada Zagreba „Marin Držić“ od 2014. godine, na što se osvrnula Ana Pavlek, knjižničarka: „U svojoj lokalnoj zajednici Knjižnica surađuje s nekoliko ustanova koje rade, odnosno skrbe za djecu s teškoćama u razvoju. Upravo nas je to, ali i dobra praksa iz razvijenijih europskih zemalja, potaknulo da uspostavimo suradnju s udrugom Psi pomagači. Pretpostavili smo, a s vremenom se pokazalo točnim, da je program u koji su uključeni psi pomagači poticajan za djecu urednog razvoja, a pritom je prilagođen i za djecu s poteškoćama u razvoju, posebno za onu djecu koja imaju izrazite poteškoće. To nije terapija, već se radi o motivacijskom programu. Naše je iskustvo, a potvrđuju ga i rezultati anketa, da je vrijeme provedeno sa psima pomagačima izuzetno ugodno za djecu i rado bi ga ponovili, a zadatke, poput učenja slova, lakše svladavaju“.

Psi pomagači uključeni su u rad s djecom štićenicima Doma za djecu u Nazorovoj od 2015. Godine. O toj suradnji govorila je Sandra Tolić, psihologinja. Neki od važnih ciljeva uključivanja pasa u rad s domskom djecom su razvijanje empatije, samopouzdanja i socijalnih vještina. Potrebno je naglasiti da su psi pomagači uključeni i u individualni rad sa štićenicima Doma koji imaju višestruke teškoće, a individualan rad s domskom djecom općenito istaknut je kao smjer za buduću suradnju.

Slavica Novaković, profesor defektolog, voditeljica Programa odgoja i obrazovanja djece i mladih s intelektualnim teškoćamaCentra za autizam, zahvalila je udruzi: „ Prije nepunu godinu dana smo započeli našu suradnju. Nakon upoznavanja roditelja naše djece s radom udruge i dogovaranja zajedničkih ciljeva, započeli smo s održavanjem radionica za naše učenike od 14 do 17 godina. Do sad je održano 18. Svi polaznici tih radionica bili su oduševljeni. Nemam riječi kojima bih opisala to iskustvo jer nisu samo naši učenici puno dobili, već i svi mi uključeni u taj program. Od srca hvala članovima udruge, a posebno Vidi i njezinoj Astri.“

„iLab je udruga stručnjaka za habilitaciju djece s razvojnim teškoćama i cjelokupnu podršku njihovim obiteljima. Cilj nam je pružiti cjelokupnu, holističku podršku svakom djetetu i njegovoj obitelji procjenom, individualnim tretmanima te psihosocijalnim savjetovanjem. Kroz našu suradnju sa psima pomagačima uvidjeli smo da su djeca posebno motivirana. Radi se o djeci vrtićke dobi, a sa psima je dijete opuštenije. Roditelji su itekako zainteresirani za uključivanje pasa pomagača u terapije njihove djece, a da bismo to postigli, nama je potrebno više prostora i više pasa pomagača. Kroz suradnju s udrugom pokrenuli smo dva nova programa, senzornu integraciju uz uključivanje psa pomagača i grupni rad. Zato se pridružujem pozivu udruge te se nadam da će se javiti mnogo zainteresiranih vlasnika budućih pasa pomagača, poručila je Lina Daxini, psihologinja, predsjednica udruge iLab.

Udruga „Psi pomagači“ neprofitna je udruga koju je 2014. g. osnovala skupina stručnjaka s ciljem educiranja i certificiranja timova voditelja i njihovih pasa pomagača, te širenja prakse uključivanja timova u aktivnosti za potrebe raznih ustanova i njihovih korisnika. Pas pomagač je posebno školovan pas s odgovarajućom oznakom koji s voditeljem sudjeluje u terapijskom, edukacijskom, rehabilitacijskom ili odgojno obrazovnom procesu.

Znanstveno je dokazano da već sama blizina psa pozitivno djeluje na ljude i njihovu kvalitetu života. U inozemstvu je već odavno uvriježena praksa uključivati pse u razne terapijske, medicinske te razne druge aktivnosti. Misija udruge je osposobljavanje timova i širenje njihove uloge u društvu kako bi aktivnosti sa psima pomagačima bile dostupnije sve većem broju korisnika, s ciljem podizanja kvalitete življenja djeci s teškoćama u razvoju, s poremećajima u ponašanju, djeci u domovima, mladima, bolesnima, starima i nemoćnima.

U tijeku je edukacija druge generacije voditelja i stručnih voditelja te njihovih pasa pomagača. Udruga trenutačno broji četiri certificirana tima. Više o udruzi možete vidjeti na njihovoj internetskoj stranici te na njihovom Facebook profilu.

Obilježavanje rada udruge održalo se u Staroj gradskoj vijećnici pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Leave a Reply