GRADSKA SKUPŠTINA: Povećavane naknade čelnicima i članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

GRADSKA SKUPŠTINA: Povećavane naknade čelnicima i članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u utorak su većinom glasova podržali odluku o povećanju naknada predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora.

Tako se naknade predsjednicima vijeća gradskih četvrti povećavaju sa 7180 na 7750 kuna bruto, potpredsjednicima vijeća s 3591 kuna na 4275 kuna bruto, a članovima vijeća s 2426 kuna na 2635 kuna bruto.

Predsjednicima vijeća mjesnih odbora naknade se povećavaju s 1602 kune na 3875 kuna bruto, potpredsjednicima vijeća s 800 kuna na 1937 kuna bruto, a članovima vijeća sa 486 na 1162 kune bruto.

Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća koji u tijeku mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća isplatit će se 50 posto iznosa naknade. Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća, koji tri uzastopna mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća neće biti isplaćena naknada za treći i svaki daljnji mjesec u nizu u kojem nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća.

Tomislav Stojak (Klub HNS-HSU) ocijenio je takvu odluku lošom jer smatra da se na taj način građanima šalje poruka da se lokalnim političarima dižu naknade uči izbora. “Podizanjem naknada šaljemo poruku građanima da su svi političari isti”, kazao je Stojak koji smatra da bi naknade trebale ostati po starom.

Mario Župan (Klub HDZ, HSP AS i BUZ) istaknuo je da odluka sadrži i penalizaciju dok je Ratko Maričić iz stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti ustvrdio kako se ne šalje loša poruka jer je dobro da ljudi znaju koliko će biti plaćeni oni koji vode brigu o njihovim kvartovima.

Zastupnici nisu prihvatili amandman Kluba gradskih zastupnika HNS-HSU-a da naknade za predsjednike, potpredsjednike i članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora ostanu na istoj razini kao i do sada, s odredbom da će im se naknade isplaćivati mjesečno jedino ako je tijekom pojedinog mjeseca održana sjednica vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora, te ako je predsjednik, potpredsjednik ili član vijeća sudjelovao u njezinu radu.

Tekst: HINA/ZNA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply