Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u Gradu Zagrebu

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u Gradu Zagrebu

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba,provodit će se 8., 9. i 10.  lipnja 2017. godine

Prije upisa u I. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta,sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba, kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi sljedeće dokumente:

  1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred
  2. Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u prvi razred

U prvi  razred osnovne škole dužna su upisati se djeca koja će do 1. travnja 2017.godine navršiti 6 godina.

Zahtjev za uvrštavanje u popis školskih obveznika djeteta koje nije školski obveznik, a do kraja 2017. godine navršit će 6 godina,roditelj/skrbnik može podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, najkasnije do 31. ožujka 2017. godine, nakon čega će u Područnom uredu biti izdano Uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja za upis u I. razred osnovne škole.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dužan je osim Zahtjeva dostaviti i mišljenje stručne službe predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u naznačeno vrijeme, roditelj/skrbnik dužan je do 30. svibnja 2017. godine o tome obavijest dostaviti stručnom povjerenstvu škole kojoj prema Upisnom području dijete pripada,  a isto će naknadno utvrditi vrijeme pregleda.

Vremenik pregleda djece po gradskim četvrtima Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na oglasnim pločama svih Područnih ureda gradske uprave, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr

Za sve daljnje informacije molimo obratiti se Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, broj telefona: 6100554.

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

 

Leave a Reply