FOTO/VIDEO: Otvorena izdvojena lokacija Centra za odgoj i obrazovanje Goljak

FOTO/VIDEO: Otvorena izdvojena lokacija Centra za odgoj i obrazovanje Goljak

Gradonačelnik  Grada Zagreba Milan Bandić, u društvu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak, otvorio je izdvojenu lokaciju Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, koja se nalazi u Banjavčićevoj 16 u Zagrebu.

-Došao je dan kada slavimo jer smo nakon dugog čekanja u novom prostoru od 800 metara kvadratnih kojeg smo dobili na korištenje od Grada Zagreba. Na ovoj novoj lokaciji u Banjavčićevoj 16, preseljeno je 33 djece, u novih sedam učionica. U ovom prostoru nalaze se kabineti za senzomotoriku, fizoterapiju, logoterapiju, radnu terapiju. Uređena je i teretana za našu djecu, prilagođeni sanitarni čvor, te soba za izolaciju u slučaju da se neko dijete razboli.- rekao je Željko Kranjec, ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Goljak.

U novom prostoru veličine cca 800 m2, u sedam učionica, logopedskom, tiflopedagoškom i motoričko-senzoričkom kabinetu, te dvoranama za kineziterapiju i medicinsku terapiju programe će pohađati učenici i učenice – njih 33, koji su do sada nastavni program pohađali na lokaciji Korenička 34.

Polaznici Centra za odgoj i obrazovanje Goljak priredili su kratki program povodom otvorenja novog prostora i gradonačelniku uručili sliku koju su sami izradili.

– Za ovakvu djecu, činite sve da bi im olakšali život, što više možete. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom projektu, a posebno roditeljima koji su tako dugo čekali ovaj prostor. – rekao je Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba.

Centar Goljak radi na tri lokacije sa 130 djece od predškolske dobi do 21. godine života.

-Dugo smo planirali preseljenje djeca sa lokacije u Rudešu, jer tamo nisu bili zadovoljavajući uvjeti. Pored ovih učionica, djeca će u ovom prostoru imati na raspolaganju igralište od 600 metara kvadratnih. Zakupnina ovog objkta iznosi 80 tisuća kuna mjesečno, dok je u opremanje uloženo 600 tisuća kuna. Naravno da nam je želja jednog dana izgraditi novu zgradu, u kojoj će biti objedinjene sve djelatnosti Centra Goljak.- rekao je Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply