Zimska služba u stanju maksimalne pripravnosti

Zimska služba u stanju maksimalne pripravnosti

Zimska služba podružnice Zagrebačke ceste danas je u stanju maksimalne pripravnosti. Obzirom da su padaline započele u jutarnjim satima, već oko 10h van su izašle sve ekipe zadužene za ceste i ulice prve razine prednosti.

Aktivno je svih 259 ekipa Zimske službe koje su raspoređene u 15 baza u Zagrebu. Na Sljemenu se nalazi 5 ekipa koje čine sve kako bi cesta konstantno bila prohodna te kako bi građani bez poteškoća mogli njome prolaziti. Također, tijekom proteklih nekoliko noći solju su posipavane kritične lokacije (mostovi, nadvožnjaci, brdske dionice) kako bi se spriječila mogućnost stvaranja poledice.

Trenutno su sve ulice i ceste u gradu prohodne i posipane solju, no sukladno potrebama povećavat će se broj ekipa na terenu te kontinuitet posipavanja. Napominjemo kako Zagrebačke ceste trenutno na skladištu imaju pohranjeno 18 000 t soli i 2 500 t sipine, no prema potrebi povlačit će se dodatne zalihe iz strateške pričuve.

Molimo sve građane da poštuju zimske uvjete na cestama te ukoliko bude potrebe da se putem obrasca na web stranici Zagrebačkih cesta (www.zgceste.hr) informiraju o kontaktima Baze koja je zadužena za njihovu ulicu. Također, sve informacije mogu dobiti i putem Pozivnog centra Zagrebačkog holdinga d.o.o. na broj telefona 072 500 400.

Čišćenje snijega i leda s pločnika

Prema Odluci o komunalnom redu, za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu odgovorni su suvlasnici, a ispred uličnih lokala to trebaju učiniti vlasnici ili korisnici.

Čišćenje snijega se organizira unutar zgrade, a predstavnik suvlasnika je dužan na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja te o tome obavijestiti i Komunalno redarstvo, koje je nadležno za kontrolu provođenja Odluke i naplatu kazni. Uz to, u slučaju ozlijede oštećena osoba izravno od suvlasnika može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete.

Osim čišćenja oko zgrade, suvlasnici su zaduženi i za uklanjanje snijega i leda s krovova. Iako to najčešće nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u njihovo ime može učiniti i upravitelj angažiranjem izvoditelja koji za to imaju odgovarajuću opremu. Kako su zgrade pod upravljanjem GSKG-a osigurane i od odgovornosti prema trećim osobama (ali ne i prema suvlasnicima), u slučaju ozlijede ili štete zbog pada snijega/leda s krova, oštećena osoba se izravno obraća osiguravatelju (a ne upravitelju). Znači, takva se naknada ne isplaćuje iz pričuve već se podnositelj zahtjeva o naknadi izravno dogovara s osiguravajućim društvom.

Foto Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply