ZAGREB: Vlasnici zgrada plaćat će manje od trećine vrijednosti obnove

ZAGREB: Vlasnici zgrada plaćat će manje od trećine vrijednosti obnove

Kroz nekoliko dana bit će objavljen javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada. Vlasnici će se moći javiti za sufinanciranje obnove uličnih i dvorišnih pročelja, nakon što je Gradska skupština prihvatila prijedlog gradonačelnika Milana Bandića da se poveća postotak potpore za obnovu. Obnova će bitu sufinancirana s 60 do 80 posto, ovisno o zoni u kojoj se zgrada nalazi i dijelu zgrade koji se obnavlja.

U zoni A obnova uličnog pročelja sufinancirat će se s 80 posto, a dvorišno i ostala pročelja s 60 posto. U zoni B suvlasnici za obnovu uličnog pročelja mogu dobiti 70 posto, za dvorišno 60 posto, a za ostala pročelja 30 posto vrijednosti projekta, dok će u zoni C ulično pročelje biti sufinancirano s 60 posto, dvorišno s 50 posto, a ostala pročelja s 20 posto. Cilj projekta je potaknuti obnovu i poboljšati vizualni identitet grada, a vlasnici će dobiti vrijednije nekretnine.

Zainteresirani suvlasnici koji žele iskoristiti priliku za obnovu svojih zgrada moraju se javiti upravitelju zgrade koji će ih voditi od izrade projekta, odabira izvođača radova i osiguranja financijskih sredstava do realizacije projekta. Projekti za zgrade u zaštićenim zonama moraju imati i suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Obnova zgrade skupa je investicija što je do sada često demotiviralo suvlasnike da ulažu u svoju nekretninu za koju su odgovorni te su mnoga pročelja u središtu grada derutna i opsana za prolaznike.

Okvirno ulaganje u obnovu uličnog i dvorišnog pročelja za zgradu od oko tisuću metara četvornih je oko milijun kuna. Uz subvenciju od 80 i 60 posto, suvlasnici bi morali osigurati iznos od oko 300.000 kuna. Za obnovu potrebna je suglasnost većine suvlasnika računajući postotak udjela u vlasništvu zgrade.

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply