GRADSKA SKUPŠTINA: Prihvaćen rebalans gradskog proračuna

GRADSKA SKUPŠTINA: Prihvaćen rebalans gradskog proračuna

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na sjednici većinom glasova prihvatili rebalans proračuna koji je povećan za ukupno 145 milijuna kuna te sada iznosi 8,8 milijardi kuna.

Radi se o povećanju od 1,67 posto u odnosu na usvojeni proračun. Rebalans proračuna nisu podržali gradski zastupnici SDP-a i HNS-a.

Pročelnik Gradskog ureda za financije Slavko Kojić podsjetio je da je proračun koji je Skupština usvojila 22. prosinca prošle godine iznosio 8,7 milijarde kuna.

Objasnio je da su najznačajniji razlozi za predlaganje izmjena i dopuna proračuna usklađivanje plana rashoda s odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirane funkcije; usklađivanje planiranih prihoda s dinamikom i razinom dosadašnjeg ostvarenja i procjenom ostvarenja do kraja godine  te uravnoteženje proračunske potrošnje s procjenom prihoda i primitaka.

Nadalje, kao razlog za izmjene je naveo i osiguravanje sredstava za programe i projekte koje je donijela Skupština, a nisu planirana u proračunu.

“Analizom rashoda u prethodnom razdoblju uočena su odstupanja u izvršavanju pojedinih proračunskih pozicija pa se predlaže usklađenje na način da se izvrši smanjenje sredstava na pojedinim pozicijama gdje se procjenjuje da se planirana sredstva neće utrošiti do konca godine, a ista se raspoređuju na stavke gdje su nastali troškovi koje je bilo teško procijeniti pri planiranju”, dodao je Kojić.

Nestranačka zastupnica Sandra Švaljek ukazala je na zakon o proračunu koji kaže da proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti. Ako se on ne poštuje, određena je novčana kazna za odgovornu osobu ako proračunski korisnik preuzme obveze na teret državnog proračuna mimo namjena i iznad visine utvrđene financijskim planom i ako nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti.

Švaljek je naglasila da je Skupština prvo donijela odluku sa financijskim konzekvencama iako za provođenje odluke u proračunu nije bila predviđena adekvatna stavka. “U obrazloženju ovog proračuna navodi se da se uvodi nova aktivnost – pomoć za majke odgajateljice, nešto što nije postojalo u proračunu. Meni je jasno da je prekršen zakon o proračunu”, ustvrdila je.

Kojić joj je odgovorio da u zakonskom članku postoji nešto što se zove načelo uravnoteženosti. Ako se tijekom proračunske godine dogode izvanredne nepredviđene okolnosti, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

“Pad demografske strukture je izvanredna nepredviđena okolnost”, ustvrdio je Kojić, dodavši da je to što je izvanredna okolnost istumačila sama Skupština.

“Uravnoteženje se provodi tijekom proračunske godine. Kad će se to učiniti – prije ili poslije – zakon ne piše. Imamo pravo izbora”, poručio je.

U ime Kluba zastupnika SDP-a Zvane Brumnić ocijenio je da ovaj rebalans dolazi kao nastavak predizbornog skupa.

HNS-ov gradski zastupnik Tomislav Stojak rekao je da rebalansom proračuna koji je povećan za 145 milijuna – 125 milijuna kuna odlazi na stavku Gradskog ureda za obrazovanje i sport – rashode za zaposlene, nabavu udžbenika i pomoć za majke odgajateljice.

“Smanjena su sredstva za kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 13,5 milijuna kuna. U kulturi se smanjuju projekti za osam milijuna kuna. Neće se ponovno pokrenuti izrada projektne dokumentacije za knjižnicu, u problemu je Etnografski muzej, Gavella, Tehnički muzej, Centar za kulturu Novi Zagreb. Sredstva za predškolski odgoj povećavaju se za 1,3 milijuna kuna, no zapadni dio grada ostaje bez važnih projekata. To nije dobro”, zaključio je.

Gradski zastupnici prihvatili su izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Zagreba u 2016., kojima su sredstva za financiranje troškova gradnje komunalne infrastrukture smanjena za 11,6 milijuna kuna na ukupan iznos od 320,5 milijuna kuna, sukladno ostvarenim prihodima za njihovu realizaciju.

Prihvaćene su i izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Zagreba u 2016., kojima su sredstva za financiranje održavanja komunalne infrastrukture povećana za 16,6 milijuna kuna i iznose ukupno 796 milijuna kuna.

Zastupnici su prihvatili polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2016.

U skupštinske klupe sjela je gradska zastupnica Dijana Pavičić Haniš (SDP) umjesto stranačkog kolege Damira Godeca, koji je svoj mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga.

Leave a Reply