Zagrebačka županija sufinancirat će sa 100 tisuća kuna nabavu medicinske i laboratorijske opreme

Zagrebačka županija sufinancirat će sa 100 tisuća kuna nabavu medicinske i laboratorijske opreme

Zagrebačka županija će temeljem javnog poziva sufinancirati nabavu medicinske i laboratorijske opreme Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević“ i Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju u vrijednosti 100 tisuća kuna, priopćeno je u srijedu iz te županije.

Za kupnju četiri pulsna oksimetra (VITROMAP) te defibrilator (DEFIGARD DG 500) Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” dodijelit će se 49.996 kuna, dok će se Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju dodijeliti 49.999 kn za nabavu dva rehabilitacijska bicikla Ergoselect 100 REHA, pokretne trake i automatskog tlakomjera. Javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2016. godini otvoren je do  31. listopada 2016. godine, a osigurano je ukupno 200.000 kuna.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina bolnička ustanova ili poliklinika može ostvariti iznosi 50.000 kuna. Zagrebačka županija poziva sve zainteresirane ustanove da se prijave na natječaj, a tekst natječaja, upute za prijavitelje, kao i potrebni obrasci mogu se preuzeti i u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: 01/6009-405 i 01/6009-477. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, uz naznaku “Prijava za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme – NE OTVARAJ“ ili osobno u pisarnici Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb.

Tekst:HINA

Foto:Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply