Javna rasprava o izmjenama zakona: 150 kuna za nehitne pacijente

Javna rasprava o izmjenama zakona: 150 kuna za nehitne pacijente

Radi provedbe reforme hitne medicinske službe, ministar zdravlja Dario Nakić uputio je u javnu raspravu prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kojima se predlaže uvođenje obveze pokrivanja troškova nehitnih usluga u hitnim bolničkim prijemima na teret osiguranika, te obveze liječnicima koncesionarima u primarnoj zaštiti da sudjeluju u dežurstvu i pripravnosti.

Javna rasprava o izmjenama dvaju zdravstvenih zakona traje do 13. svibnja a predlaže se hitni postupak u njihovu donošenju.

Po Nakićevim najavama, svi nehitni pacijenti koji dođu u hitne bolničke prijeme trebali bi, budu li inzistirali da tamo dobiju medicinsku uslugu, za to platiti 150 kuna, a budu li nakon tog pregleda trebali neku intervenciju, poput primjerice injekcije, tada će taj iznos biti upola manji i iznosit će 75 kuna.

U obrazloženju izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kaže se kako se za osiguranike neće plaćati troškovi zdravstvene zaštite u hitnom bolničkom prijemu ako ta pomoć nije predstavljala hitnu medicinsku pomoć, odnosno ako se nije se radilo o pružanju dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti za život i zdravlje. Visinu troška, kaže se, utvrdit će Upravno vijeće HZZO-a, uz suglasnost ministra zdravlja.

Također, izmjenama se predlaže povećanje maksimalnog iznosa participacije pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite radi održivosti i uravnoteženja financijskog poslovanja obveznog zdravstvenog osiguranja. Prema Nakićevoj najavi, maksimalni iznos participacije za bolničko liječenje planira se povećati s 2000 kuna na 3000 kuna.

Prema predloženim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, uvela bi se i obveza liječnicima koncesionarima da sudjeluju u dežurstvu i pripravnosti, što dosad nije bila njihova obveza, pa su uglavnom u domovima zdravlja dežurali liječnici primane zaštite zaposleni pri domu zdravlja.

U Ministarstvu drže kako je nužno proširiti obvezni sadržaj ugovora o koncesiji radi veće dostupnosti i jačanja uloge primarne zdravstvene zaštite. U tom smislu predlaže se sklapanje dodatka ugovoru o koncesiji sa liječnicima koncesionarima u roku 30 dana od stupanja na snagu izmjena zakona.

Izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju uređuju se i status pojedinih kategorija osiguranika, poput članova uprave trgovačkih društava i izvršnih direktora trgovačkih društava, osoba kojima je priznat status žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, osobama oboljelim od akutne psihijatrijske bolesti i dr.

Tekst:HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply