GRADSKA SKUPŠTINA: Prodaja stanova stradalnicima iz Domovinskog rata

GRADSKA SKUPŠTINA: Prodaja stanova stradalnicima iz Domovinskog rata

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na sjednici jednoglasno prihvatili izmjenu i dopunu odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba, kojom se stradalnicima iz Domovinskog rata omogućuje kupnja stana kojega koriste neprekidno 10 godina.

“S obzirom da određeni broj stradalnika iz Domovinskog rata koristi gradske stanove temeljem ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sa zaštićenom najamninom, i da su iskazali interes za kupnju stana po povoljnim uvjetima, ukazala se potreba za izmjenama i dopunom Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba kako bi se i toj kategoriji građana omogućilo ostvarenje prava na kupnju stana kojega koriste neprekidno 10 godina, pod uvjetima propisanima Zakonom  o pravima hrvatskih branitelja i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata”, ističe se u obrazloženju odluke.
Gradski zastupnici su većinom glasova prihvatili i prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje.

Zakonom se propisuje da se sadašnjim zakupnikom smatra zakupnik poslovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji u tom prostoru obavlja dopuštenu djelatnost te ga koristi bez prekida najmanje pet godina.

Također, Zakonom je propisano da se sadašnjim korisnikom smatra korisnik poslovnoga prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne vodi postupak ispražnjenja i predaje prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.

Odlukom je propisano da se poslovni prostori prodaju na temelju javno objavljenog popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje kojeg utvrđuje Gradska skupština na gradonačelnikov prijedlog. Popis tih poslovnih prostora objavljuje se na web stranici Grada Zagreba i oglasnoj ploči Gradske uprave.
Gradski zastupnici na sjednici su između ostaloga, prihvatili i konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Peščenica sjever – Štrigina, izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2015., te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2015., koje je predložio gradonačelnik Bandić.
Također zagrebački gradski zastupnici su na sjednici prihvatili prijedlog zaključka skupštinskog Mandatnog povjerenstva da se HDZ-ovom gradskom zastupniku Zoranu Piličiću mandat stavi u mirovanje jer je imenovan pomoćnikom ministra obrane, a da umjesto njega dužnost gradskog zastupnika obnaša Nenad Viduka.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

Leave a Reply