Zagrebačka županija financira udruge za zaštitu okoliša i prirode sa 250.000 kuna

Zagrebačka županija financira udruge za zaštitu okoliša i prirode sa 250.000 kuna
Zagrebačka županija će s 250.000 kuna u ovoj  godini poduprijeti rad udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode, a iznos financijske potpore za pojedini projekt je od 5.000 do 40.000 kuna, priopćeno je u srijedu iz Ured zagrebačkog župana.
 Natječaj za prijavu programa i projekata otvoren je do 31. ožujka, a prednost kod dobivanja financijske potpore imat će organizacije koje će prijaviti projekte sukladne Programu zaštite okoliša Zagrebačke županije, ističe se u priopćenju.
 Tako će prioritet kod dobivanja sredstava imati projekti vezano za provođenje zaštite okoliša i održivog razvoja te edukaciju i promicanje životnih stilova koji nastoje smanjiti količinu otpada recikliranjem, kompostiranjem i odvojenim prikupljanjem otpada. Prednost će imati također i projekti koji uključuju škole i vrtiće u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostave mjera za sprečavanje njihovih ponovnih nastojanja te pilot-projekti razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 U Zagrebačkoj županiji djeluje 60 udruga za zaštitu okoliša i prirode. “S obzirom na interes iskazan proteklih godina kao i razinu kvalitete programa ove godine se očekuje realizacija brojnih kvalitetnih projekata”, navode iz Zagrebačke županije.
 Na natječaj koji je otvoren  do 31. ožujka, mogu se javiti organizacije upisane u Registar udruga Hrvatske sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji, a koje aktivno djeluju na njenom području i programski su usmjerene na zaštitu okoliša i prirode.
Iznos financijske potpore koji se može odobriti za projekt kreće se od 5.000 do 40.000 kuna.
Sve informacije nalaze se na web stranici Zagrebačke županije.
Tekst:HINA
Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA

 

Leave a Reply