GRADSKA SKUPŠTINA: Na prvoj ovogodišnjoj sjednici, ponovno otpad na dnevnom redu

GRADSKA SKUPŠTINA:  Na prvoj ovogodišnjoj sjednici, ponovno otpad na dnevnom redu

Prva ovogodišnja 36. sjednica Gradske skupštine, ima samo 27 točaka dnevnog reda, a jedna od točaka je Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2014. i 2015. godinu, te prijedlog Odluke o dopunama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, u predloženom tekstu.

Prije početka usvajanja dnevnog reda povučene su dvije točke s dnevnog reda koje su trebala ići po hitnoj proceduri, prva povučena točka odnosila se na smjenu ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija Nikole Pavlovića,  druga povučena točka odnosila se na donošenja plana rada antikorupcijskog vijeća, točka je povučena, zbog naputka iz ministarstva pravosuđa, koji upućuje na proceduri kod donašanja takvih planova.

– Nakon što ćemo ispoštovati naputak od ministarstva, tada će se plan naći na dnevnom redu.- rekao je Andrija Mikulić.

Aktualni sat: Otpad, otpad i ponovo otpad

Na pitanje SDP-ovog gradskog zastupnika Davora Bernardića koji je plan za zatvaranje odlagališta otpada Jakuševac koji se mora zatvoriti 2018., gradonačelnik mu je odgovorio da je krivo informiran, jer da u pristupnim pregovorima o članstvu u EU nije tako ispregovarano.

“Trebaju se zatvoriti neusklađena odlagališta, a Jakuševac je usklađeno odlagalište. Učinit ću sve da to napravim intenziviranjem odlaganja otpada i povećanjem postotka odvajanja. Na Jakuševcu bi se moglo odlagati smeće do 2024., odnosno 2028.”, istaknuo je Bandić.

SDP-ov zastupnik Dominik Etlinger podsjetio je na izvješće Europske komisije, prema kojem se Zagreb sa svega 1 posto nalazi na samom začelju Europske unije prema odvojenom prikupljanju otpada, te upitao kada će se Zagreb pokrenuti po tom pitanju.

“Devet godina smo radili po tom pitanju zajedno, zašto pljujete po sebi? Jeste li to pročitali u Deutsche Welleu? Novinar se sjetio i napisao, vi se ulovili po tome i udri po meni”, poručio mu je Bandić.

Ipak, za stanje ekološke svijesti u Hrvatskoj rekao je kako je na najnižim granama. “U Zagrebu je malo viša nego u ostalim dijelovima Hrvatske, ali još uvijek nedostatno”, rekao je Bandić i dodao da  se radi na tome te da je zajednička zadaća svih da se otpad prikuplja odvojeno. Etlingeru je najavio da će o tome dobiti pisani izvještaj.

HDZ-ov gradski zastupnik Andrija Mikulić postavio je pitanje parkinga u Paromlinskoj ulici, odnosno poduzima li se išta tamo po pitanju gužve ‘u špici’ te je li rađena studija kako riješiti izlazak na Vukovarsku s tog parkinga.

Bandić je odgovorio da se radi na dva prijedloga. “Treba vidjeti što zaštitari kažu da se probije izlaz na cestu gdje autobusi idu na terminal, ili drugi način, da u špicama sat vremena bude policajac i tamo zaustavi promet i pusti ljude. Jedan od ta dva načina će biti”, najavio je gradonačelnik.

SDP-ov zastupnik Dan Špicer pokazao je fotografije rupa u cesti i nedovršenog asfalta u Kozari putevima, upitavši Bandića kada će radovi tamo biti dovršeni.

“Tamo nije bilo ni struje ni vode prije 15 godina. To je danas Manhattan u odnosu na prije 15 godina. Nemojte biti zločesti, dovršit će se kad stanu kišu”, istaknuo je Bandić.

Većim problemom ocijenio je to što Kozari putevi nemaju svoju mjesnu samoupravu, školu ni vrtić, a radove na dovršetku asfaltiranja obećao je završiti do 1. svibnja.

Bandić je na prijedlog HDZ-ove zastupnice Margarete Mađerić da se Zagreb uključi u obnovu gornjeg dijela svetište Majke Božje Lurdske u Zvonimirovoj ulici, koja ima 12.000 župljana, najavio  da će se Grad u to uključiti “na adekvatan način”.

 

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA //HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply