Grad Zagreb s više od pola milijuna kuna financirao projekt Ambliopija u četverogodišnje djece

Grad Zagreb s više od pola milijuna kuna financirao projekt Ambliopija u četverogodišnje djece

Od 1. lipnja ove godine u Hrvatskoj je uveden obvezni pregled djece u četvrtoj godini života na slabovidnost, kojemu je cilj na vrijeme otkriti ambliopiju kao najčešći oblik patologije vida kod djece, kako bi se na vrijeme započelo liječenje slabovidnosti koja je u toj dobi izlječiva u 90 posto slučajava.

“Slabovidnost kod djece izlječiva je u više od 90 posto slučajeva ako se rano otkrije i liječi do sedme godine života. Dosad su djeca prvi pregled vida imala prije polaska u prvi razred osnovne škole, kada završava razvoj centra za vid i kada je kasno za liječenje”, rekao je pročelnik Klinike za očne bolesti i ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh prof. Mladen Bušić u petak na obilježavanju inicijalnog Nacionalnog dana ambliopije – NaDA 12. rujna u dječjem vrtiću Trnsko – Kajzerica u naselju Kajzerici.

Toga je dana prije četiri godine započeo program testiranja vidne oštrine djece u četvrtoj godini života u zagrebačkim vrtićima, koji je od lipnja ove godine, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, proširen na svu djecu u Hrvatskoj.

“Zahvaljujući programu ranog otkrivanja ambliopije, u Zagrebu je u protekle tri godine pregledano 16.000 djece, a slabovidnost, koju je moguće u potpunosti izliječiti do sedme godine, utvrđena kod osam posto “, kazao je Bušić.

Ističe kako se radi o najučinkovitijem i najisplativijem preventivnom pregledu u medicini uopće, jer za 90 posto može smanjiti broj slabovidnih u Hrvatskoj, kojih je danas oko 200.000.

Provjera vida odvijat će se tako što će trogodišnjaci na redovitom sistematskom pregledu kod pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dobiti uputnicu za oftalmološki pregled koji će do navršene četvrte godine moći obaviti kod bilo kojeg oftamologa.

Na oftalmološkom pregledu provjeravat će se vidna oštrina te će se dijete ovisno o nalazu dalje dijagnostički i terapijski zbrinjavati. O rezultatima će biti obaviješten i pedijatar kroz sustav e-zdravstvenog kartona.

Ambliopija se definira kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija – vidne oštrine, percepcije kretanja, osjećaja dubine prostora, razlikovanja kontrasta, a bez prisutne vidljive bolesti oka. Najčešće je prisutna u jednome oku, a rizični čimbenici za nastanak u više od 90 posto slučajeva su izražene refraktivne greške i strabizam (škiljavost, bijeg oka).

Kako je ambliopija najčešće bolest jednog oka, djeca se u pravilu ne žale na smetnje vida. No, osobe s ambliopijom imaju slabije izražen dubinski vid, svijet se doima plošan, bez treće dimenzije. U školskoj dobi prepoznaje se kroz otežano čitanje, pa ambliopija mijenja samosvijest o sebi, ponašanje u školi, među prijateljima te direktno ograničava izbor zanimanja.

Probir na ambliopiju danas se radi u desetak razvijenih zemalja, a rano liječenje smatra se jednim od najisplativijih postupaka ne samo u oftalmologiji, već u medicini uopće.

Grad Zagreb je od 2011. do 2014. s više od pola milijuna kuna financirao projekt Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba. Dvadesetak djelatnika Klinike za očne bolesti osječkog Medicinskog fakulteta i Kliničke bolnice Sveti Duh pregledalo je djecu u svih 60 gradskih i 11 privatnih vrtića u Zagrebu. Među 16.000 pregledane djece, njih oko 1000 poslano je na detaljnu oftalmološku obradu na Kliniku, nakon čega je kod njih tristotinjak potvrđena dijagnoza ambliopije te se nalaze u postupku liječenja.

Tekst: HINA/ZNA.HR

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply