HND: Predstavljen Centar za zaštitu slobode izražavanja

HND: Predstavljen Centar za zaštitu slobode izražavanja

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) predstavilo je u četvrtak u Novinarskom domu Centar za zaštitu slobode izražavanja, projekt kojim će se osigurati i unaprijediti pravna zaštita novinara, a mogu mu se priključiti svi zainteresirani pravnici, znanstvenici i ostali stručnjaci koji žele pomoći u zaštiti slobode izražavanja.

Projekt Centra za zaštitu slobode izražavanja predstavili su predsjednik HND-a Saša Leković, odvjetnici Emil Havkić, Vesna Alaburić i Vanja Jurić te Iva Kuštrak Managić, asistentica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Predsjednik HND-a Saša Leković rekao je za Hinu da novoosnovani Centar nije posebna organizacija, nego projekt osnovan u sklopu Hrvatskog novinarskog društva.

“Glavni cilj Centra je da se pravno i na svaki drugi način pomogne članovima HND-a te svim drugim novinarima da u budućnosti budu pravno sigurniji nego sada, da imaju podršku kada su tuženi pred sudom, kada im se ne poštuju prava unutar redakcije, ali u hitnim situacijama – kada su novinari žrtve prijetnji ili fizičkog nasilja”, istaknuo je Leković.

Odvjetnica Vesna Alaburić istaknula je elemente pravne zaštite sadržane u programu Centra za zaštitu slobode izražavanja, a naročito na njihovo zastupanje, obranu i pravno savjetovanje.

Prema njezinim riječima, novinarima će se omogućiti pravna pomoć u parničnim kaznenim odnosno prekršajnim postupcima pokrenutima protiv njih zbog objavljenih priloga, ali i pomoć u zastupanju u postupcima pred nakladnikom koji se odnose na zabranu iznošenja mišljenja novinara o nekom događaju, pojavi, osobi, predmetu ili djelatnosti i zaštiti prava novinara da odbije pripremiti, napisati ili sudjelovati u oblikovanju priloga čiji se sadržaj protivi pravilima novinarske profesije.

Odvjetnik Emil Havkić istaknuo je da će Centar provoditi edukaciju za novinare o pravnoj zaštiti te da će na tu temu biti održani okrugli stolovi i radionice. Najavio je i izdavanje priručnika o osnovama medijskog prava, ali i informiranje novinara putem web stranice HND-a o domaćim i međunarodnim propisima o medijima i slobodi izražavanja, sudskoj praksi hrvatskih sudova, praksi Europskog suda za ljudska prava, praksi Suda pravde EU i relevantnoj sudskoj praksi pojedinih zemalja. Havkić je najavio i osnivanje ekipe dežurnih pravnika koji bi stalno bili na raspolaganju novinarima, a raspored njihovih dežurstava bio bi naveden na stranicama HND-a.

Odvjetnica Vanja Jurić istaknula je da ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Centra imaju svi članovi HND-a na osobni zahtjev, a novinari koji nisu članovi HND-a imaju pravo na zaštitu na osobni zahtjev uz odobrenje ovlaštenog tijela HND-a.

“Autor priloga imat će pravo na pravnu zaštitu Centra ako u povodu prigovora pravnika Centra kojem je predmet dodijeljen nadležno tijelo HND-a ocijeni da se radi o prilogu kojim nije prijeđena granica slobode izražavanja”, istaknula je Jurić.

Na predstavljanju rada Centra bilo je istaknuto da će u početnoj fazi financiranje i pružanje pomoći novinarima biti pro bono, a kasnije se očekuje i financiranje preko dobivenih donacija na temelju projekata Centra. Potporu projektu dala je i Europska federacija novinara.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply