Darinko Kosor podržava izgradnju Svetica, ali da se odluke Gradske skupštine ne krše!

Darinko Kosor podržava izgradnju Svetica, ali da se odluke Gradske skupštine ne krše!

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba komentirao je prilikom obilaska Kozari puteva uvrštenje točke o Sveticama u Dnevni red 27. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba koja će se održati 02. lipnja 2015. godine.

– Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ulaganje sredstava u sportsku građevinu Sportsko rekreacijski centar Svetice je došla jučer na Dnevni red za slijedeću sjednicu. Od prvog dana podržavam izgradnju Svetica jer je to investicija od 100 milijuna kuna, a nije iz proračuna Grada Zagreba. Imamo jedan problem u samome prijedlogu odluke, predloženo je da HNS koristi taj prostor uz izgradnju 5 godina koliko je potpisao prvi Ugovor i još 15 godina, a to je u suprotnosti s našom osnovnom Odlukom. Najviši akt Grada Zagreba je odluka od 2010. godine u kojoj piše da onaj tko uđe u zakup i želi dodatno investirati, takva odluka mora ići na Skupštinu i rok od 5 godina se može produžiti najviše do 15 godina. Cijela ova situacija se može riješiti na način da se ta osnovna odluka iz 2010. godine promjeni i oni koji žele investirati mogu investirati sa rokom do dvadeset godina i onda bi ovo što je bilo u prijedlogu zaključka za Svetice bilo ispravno. Najviši akti Gradske skupštine su odluke i one se ne smiju kršiti. Ovih dana ću razgovarati s gradonačelnikom da idemo po hitnom postupak u izmjenu odluke, ili da izmijenimo zaključak u odnosu na Svetice pa će rok biti samo petnaest godina!- rekao je Darinko Kosor.

Tekst/Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

 

Leave a Reply