Otvorena 50. meðunarodna vrtna izložba Floraart

Zagreb, 25.05.2015.- na pontonskoj pozornici jezera Bundek, gradonaèelnik Grada Zagreba Milan Bandiæ otvorio je jubilarnu, 50. meðunarodnu vrtnu izložbu Floraart.
Najveæa hortikulturna manifestacija u Hrvatskoj veæ 10. godinu zaredom održava se na Bundeku, uz brojne popratne – struène, edukativne i zabavne programe, a Zagrepèani i njihovi gosti izložbu æe moæi razgledati do 31. svibnja, od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati, a vikendom od 10 do 13 sati. Na slici Darko Uidl, èlan uprave Zagrebaèkog holdinga za komunalne poslove Denis Nikola Kulišiæ, èlan Uprave za financije Zagrebaèkog holdinga Krešimir Kvaternik, èlanica uprave za javnu nabavu Zagrebaèkog holdinga Marija Cvrlje, predsjednik uprave Zagrebaèkog holdinga Dejan Fièko, predsjednik gradske skupštine Grada Zagreba, Darinko Kosor, Igor Toljan voditelj podružnice Zrinjevac, Zagrebaèkog holdinga, Milan Bandiæ

Leave a Reply