Posjet Gradskoj skupštini predstavnika Gradskog vijeæa grada Lis

Zagreb,08.05.2015.,- potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardiæ, predsjednik Odbora za meðugradsku i meðunarodnu suradnju Tin Pažur primili su predstavnike Gradskog vijeæa grada Lisburna (Sjeverna Irska). U izaslanstvu grada Lisburna bili su: Colin McClintock, direktor za razvoj i planiranje Gradskog vijeæa Lisburna i Castlereagha, te vijeænici Allan Ewart i Alderman Jim Dillon.
Foto Mario Cuzic/ZNA.HR

Leave a Reply