arinko Kosor održao sastanak s predstavnicima Zbora internet nov

Zagreb,23.04.2015.,- predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor održao je sastanak s predstavnicima Zbora internet novinara grada Zagreba i kandidatima za predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Ana Raiè Kneževiæ, Saša Lekoviæ, Nikola Kristiæ, u Staroj gradskoj vijeænici. Sastankusu prisustvovali i potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Vesna Sudar, potpredsjednici Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardiæ i Andrija Mikuliæ, zastupnici u Skupštini Grgo Jeliniæ, Mario Župan, Dominik Etlinger, Tomislav Stojak, Vedrana Gujiæ, Alen Ostojiæ, Zvane Brumniæ.

Leave a Reply