Milan Bandiæ pomogao saditi povræe u vrtiæu Petar Pan

Zagreb, 18.04.2015.,- u Djeèjem vrtiæu Petar Pan, na Kustošiji, gradonaèelnik Grada Zagreba Milan Bandiæ prisustvovao je akciji Zelena èistka u sklopu koje je zasadio rajèice i ukrasnu lovor višnju. Akcija je organizirana kako bi educirali i razvili svjesnost kod najmlaðih o važnosti oèuvanja okoliša i prirode. Na slici ravnateljica vrtiæa Petar Pan Marina Karavaniæ i Milan Bandiæ
Foto: Mario CUZIC/ZNA.HR

Leave a Reply