Prosvjed Inicijative graðana Sloboštine

Zagreb,01.04.2015.,- prosvjedna konferencija za novinare Inicijative graðana Sloboštine na uglu Ulice Karela Zahradnika i Avenije Veæeslava Holjevca popularno znanog kao “livada” u Sloboštini

Leave a Reply