GRADSKA SKUPŠTINA: Ured za kulturu neće se izdvojiti

GRADSKA  SKUPŠTINA: Ured za kulturu neće se izdvojiti

Sa 18 glasova ZA, 26 PROTIV I 2 SUZDRŽANA prijedlog kluba zastupnika HSLS-a i HSS-a da se iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport izdvoji poseban Ured za kulturu nije prošao u Gradskoj skupštini.

Sedma točka dnevnog reda došla je na red tek nešto poslije 19, sati, i izazvala je cijeli niz kojekakvih rasprava, od citiranja Biblije, prozivanja novinara, povrede poslovnika jer se upliće vjera u raspravu, SDP je u jednom trenutku tražio i stanku za klub, ali je nije dobio, na kraju se tražilo i pojedinačno glasanje, koje je odbijeno.

-Godinu dana predlažem da se izdvoji Ured za kulturu i da bude samostalan kao što je to bio prije deset godina. Prvi puta danas on se nalazi na raspravi u Gradskoj skupštini. Ured bi počeo raditi do listopada ove godine i samim time mogao bi raspisati i natječaj za potrebe u kulturi za 2016. godinu. Potrebno je stoga s obzirom na predloženi novi ustroj definirati koje poslove Gradski ured za obrazovanje i sport obavlja na način da se definira kako isti obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.- rekao je u uvodu Darinko Kosor.

-Mislim da u vrijeme kada je Grad Zagreb ostao bez velikog dijela financijskih sredstava suludo formirati samostalni Ured za kulturu. Mislim da ste si uzeli malo previše ovlasti, jer ovo mi izgleda isto kao da se predsjednik sabora, upliće u rad vlade i da on radi raspored koje će ministarstvo raditi na koji način.- rekla je Jelena Pavičić Vukičević.

– Mislim da smo zaboravili tko donosi kakve odluke Gradska skupština jedini je organ vlast u Zagrebu koji može donijeti takvu odluku, dok je Uprava na čelu sa gradonačelnikom ta koja donosi odluku o kadroviranju. Ovaj prijedlog smatram ispravnim, a još više mi to potvrđuje velik broj potpisa kulturnih djelatnika.- rekao je Vladimir Ferdelji.

– Samostalni ured da samo sa ozbiljnom strategijom razvoja, sa ozbiljnim financijskim planom, jer ovako imam dojam da dajem glas za „mačka u vreći“. Ovu točku smatram jako bitnom, ali dosadašnja rasprava dokazuje suprotno.- rekao je Ivan Tepeš.

Za riječ se javila i zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin koja je navela kakva je praksa u drugim Europskim gradovima s kojima se volimo uspoređivati.

-Ovih 876 koji su potpisali taj zahtjev, neće pitati za koga ste glasali njihovo pitanje biti će koliko ćemo mi novaca dobiti. Ja dolazim iz kulture i jako dobro znam kako tamo stvari funkcioniraju, kulturnjak sam koji je radio u kulturi i jednom prilično velikom sustavu i svi imaju samo jedno pitanje Koliko ćemo dobiti?. Najveći problem ureda za kulturu su prigovori da je svaki dobio premalo novaca. Čak i ono doba kada je bilo puno novaca u kulturi nama, je uvijek bilo malo i nikada nitko nije bio zadovoljan. Konkretnu u Klovćevim dvorima u kojima sam radili oni su financirani 50% iz ministarstva i 50% iz Grada, a to je bila tek trećina sredstava koja je nama bila potrebna. U kulturi sve vrti oko novaca i svaki preustroj ureda to je manje novaca za kulturu, mi živimo u vremenima kojeg moraju biti svjesni svi i predlagači ovakvih zahtjeva. Mi svi znamo da je vladinom odlukom o mini reformi Gradu Zagrebu oduzeto 800 milijuna kuna.  Samim tim svi uredi dobili su manje i kultura je dobila manje i ne može dobiti ni lipu više, pa da ima ne znam kakve zahtjeve. Nema šanse da se u ovom trenutku ustroji jedan ovakav ured. – rekla je Vesna Kusin.

Darino Kosor u svom izlaganju završne riječi rekao je da njegov stav suprotan stavu zamjenice i da on to vidi drugačije.

-Drago mi je što sam čuo mišljenja svih onih koji su javili za raspravu. Drago mi je što su klubovi SDP-a i HDZ-a, isto za ideju da se odvoji ured za kulturu bez obzira što neki to ne žele sada nego u neko dogledno vrijeme. Imajući  u vidu razloge koji govore u prilog osnivanju samostalnog Gradskog ureda za kulturu, moguće već sada provoditi pripreme za organizacijsko, kadrovsko i financijsko razdvajanje Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport kako bi se ostvarile pretpostavke za provedbu razdvajanja istodobno s izradom rebalansa proračuna za 2015. godinu ako ga bude, odnosno s izradom proračuna za 2016. godinu.  Ideja samostalnog ureda za kulturu i transparentnih kulturnih politika u Gradu Zagrebu, sigurno pobjeđuje, jer kad velika većina kulturnih djelatnika nešto želi, to politika sigurno zaustaviti neće, ako danas to želimo većina Gradskih zastupnika, će to učiniti danas, ako to neće učiniti danas, učinit će to u sazivu ove skupštine i taj prijedlog će ponovo ovdje doći na sjednicu za tri mjeseca, odustati nećemo, od samostalnog ureda za kulturu.- rekao je Darinko Kosor.

Sjednica je završila nešto prije 23,00 sata, nastavlja se sutra u 9,00 sati sa osmom točkom dnevnog reda koja ponovo govori o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015. – 2022.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply