GRADSKA SKUPŠTINA: Povućene dvije točke dnevnog reda koje su vezane za GUP

GRADSKA SKUPŠTINA: Povućene dvije točke dnevnog reda koje su vezane za GUP

Prije samog početka 24. sjednice Gradske skupštine predsjednik Mandatnog povjerenstva Ante Plazonić obavijestio je prisutne zastupnike da je zastupnica Vida Demarin s Liste Milana Bandića 20. ožujka podnijela ostavku na funkciju gradske zastupnice, a na njezino mjesto došao je Josip Petrač.

Na prijedlog HNS-ova zastupnika Tomislava Stojaka, s dnevnog reda Gradske skupštine povučena su dva izvješća o analizama inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka izmjena generalnih urbanističkih planova Zagreba i Sesveta.

Aktualni sat započeo je pitanjem Davora Bernardića kojeg je zanimalo kada će se početi provoditi odluke koje se donesu u Gradskoj skupštini, konkretno je mislio na odluku o uklanjaju reklama sa Trga bana Jelačića, koja se još uvijek nije provela u cijelosti isto tako povlačenjem GUP-a stiče se dojam da u Gradskoj upravi vlada kaos.

-Ne mogu se složiti sa vama, u Gradskoj upravi ne vlada kaos. U zadnje vrijeme naš fokus je bio usmjeren prema novoj upravi Holdinga. Razlog zašto smo povukli dvije točke vezane za GUP, jer smo  ocijenili kako je bolje da je povučemo i ne zbunjujemo gradske zastupnike koji nisu stručni za GUP. Nismo ih željeli dovesti u situaciju u kojoj struka tvrdi jedno, a Gradska uprava drugo. Svjesna sam kašnjenja s izmjenama GUP-a, koje su trebale biti usvojene još krajem 2014.. Smatram  da Gradska uprava treba provesti, to na jedan ozbiljan način, ako je i potrebno treba napraviti  neke organizacijske i kadrovske promjene kako bi se donijele odluke u interesu građana i poslovnih subjekata.- odgovorila je Sandra Švaljek.

Andrija Mikulić postavio je pitanje oko naplate usluge Vodoopskrbe i odvodnje građanima koji nisu spojeni na pročistač, ponovio je pitanje naplate smeća koji se i dalje obračunava po m² umjesto po volumenu.

-U  Čistoći se pripremaju da  odvoz komunalnog otpada računaju po volumenu.- rekla je Sandra Švaljek.

– Cijenu pročišćavanja plaćaju samo oni građani koji su spojeni na uređaj za pročišćavanje.- rekla je Mihalic.

Maria Župana zanimalo je ima li nova Uprava Zagrebačkog holdinga, koja radi već tri tjedna, ugovore o radu i jesu li to menadžerski ili obični ugovori.

Švaljek je najavila da će predsjednik i članovi Uprave Zagrebačkog holdinga imati menadžerske ugovore. “Ugovori su pripremljeni i bit će potpisani danas ili sutra na mandat od četiri godine”, kazala je Švaljek.

Župan je ocijenio kako je Švaljek time priznala da u Holdingu rade protuzakonito jer nemaju ugovore o radu. “Što bi se desilo malom obrtniku kojem bi našli radnika bez ugovora o radu? To je za inspekciju rada”, poručio je.

Švaljek je pojasnila da članovi Uprave rade temeljem imenovanja Skupštine Zagrebačkog holdinga i upisa u sudski registar, a ugovori će biti temelj za isplatu plaća.

Tekst: Inga ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

 

Leave a Reply