Otvorena rasprava o izmjenama pravilnika o školskim izletima

Otvorena rasprava o izmjenama pravilnika o školskim izletima

Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole počet će u srijedu i bit će otvorena do 19. travnja ove godine.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) priopćilo je da će javna rasprava početi u srijedu nakon što nacrt izmjena toga pravilnika bude objavljen na mrežnim stranicama MZOS-a.

Kako se navodi, cilj izmjena i dopuna Pravilnika je jasnija razrada mogućnosti pripreme i realizacije različitih aktivnosti izvan škole koje se provode isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i Nastavnog plana i programa.

Dodaje se kako se izmjenama omogućava da roditelji učenika mogu odabrati onu ponudu organizatora planiranih izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole koja je za njih najbolja. Time će se, ističe se u priopćenju, na transparentniji način omogućiti odabir davatelja spomenutih usluga.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole donijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svibnju prošle godine, a na neke njegove odredbe negativno su, među ostalima, reagirali i organizatori ekskurzija.

Naime, za razliku od dotadašnje prakse kada su dnevnice i troškove putovanja sukladno ugovorima sa školama podmirivale putničke agencije, odnosno posredno roditelji učenika, novi pravilnik propisao je, uz ostalo, da dnevnice moraju podmirivati osnivači škola, a to su gradovi i općine, osim ako su dnevnice osigurane u sklopu određenoga projekta ili programa.

Bez obzira na to što su kritičari novoga pravilnika bili suglasni da dotadašnje rješenje nije bilo dobro, upozoravali su kako bi ta odredba mogla diskriminirati dio učenika koji žive u općinama i gradovima s ‘tankim’ proračunima ili načelnicima koji taj novac iz nekoga drugog razloga ne žele izdvojiti.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply