Predstavljanje nove uprave Zagrebackog holdinga

Zagreb,10.03.2015.,- u zgradi Gradske uprave, predstavljena je nova uprava Zagrebaèkog holdinga. Na slici Denis Nikola Kulišiæ, èlan Uprave za komunalne usluge
Foto: Mario CUZIC/ZNA.HR

Leave a Reply