Prezentacija Pilot-projekta naplate odvoza komunalnog otpada pre

Zagreb, 26.02.2015., – prezentacija pilot projekta naplate odvoza komunalnog otpada prema kolièini održana je u zagrebaèkoj Gradskoj upravi. Na slici privremena upraviteljica Zagrebaèkog holdinga Daniela Franiæ.
Foto: Mario Æužiæ/ZNA.HR

Leave a Reply