3. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

3. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

U zgradi Gradske uprave, održana je 3. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvala i vodila zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Sandra Švaljek.

Vijeće je razmotrilo i pozitivno ocijenilo radni materijal kao podlogu za izradu Akcijskog plan za sprečavanje vandalskog grafitiranja u Zagrebu što ga je izradila Radna skupina imenovana prošle godine od strane gradonačelnika Grada Zagreba sa zadaćom da pripremi prijedlog adekvatnih mjera. Radni materijal je prethodno razmotrio i Savjet za urbanu sigurnost Grada Zagreba koji je na predloženi tekst također dao pozitivno mišljenje.

Uz ocjenu da je predloženi radni materijal sveobuhvatan, kvalitetan i ambiciozan te kao takav dobra podloga za izradu Akcijskog plana za sprečavanje vandalskog grafitiranja, Vijeće ga je proslijedilo nadležnom upravnom tijelu – Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet da, u skladu s njim, pripremi Akcijski plan za sprečavanje vandalskog grafitiranja, a radi upućivanja Gradskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Akcijski plan će sadržavati sve mjere, aktivnosti, rokove, nositelje i suradnike u provedbi, izvore financiranja te pokazatelje uspješnosti provedbe. Odredit će se i koordinator te stručni tim koji će kontinuirano raditi na realizaciji dogovorenoga.

Foto: Mario ĆUŽIĆ/ZNA.HR

Leave a Reply