Otvorenje manifestacije Niko me nece

Zagreb,29.12.2014 – u Memorijalnom centru Miroslav i Bela Krleža, Krležin gvozd 23, zamjenica gradonaèelnika Grada Zagreba Vesna Kusin otvorila je manifestaciju “Niko me neæe”. Novo multimedijalno dogaðanje, koje se održava na dan Krležine smrti, od 12,00 do 22,00 sata, na raznim lokacijama u gradu, osmišljeno je prema autorskom konceptu Gorana Matoviæa i Sibile Petlevski uz podršku Grada Zagreba, Muzeja grada Zagreba, Centra Miroslav Krleža, Memorijalnog prostora Miroslav i Bela Krleža, Teatra poezije i Projekta Theatrum Mundi Akademije dramske umjetnosti Sveuèilišta u Zagrebu.
Na slici: Goran Matoviæ

Leave a Reply